دوشنبه ، 20 تير 1401

خدمات مشاوره

نمیدانید چه نوع حمل و نقلی مناسب کار شماست ؟

نمیدانید چطور باید فرآوردهای نفتی را خریداری کرد؟

برایتان سوال است با چه ظرفیتی و چگونه نفت ، نفتکوره ،گازوئیل یا بنزینی که خرید کرده اید حمل میشود ؟

اطلاع ندارید چه مدت زمان بار شما بدستتان میرسد ؟

دوست دارید ماشین تانکری شما در شرکت نفت مشغول بکار شود و بارهای جایگاههای سوخت، انبارهای نفت ،پالایشگاهها ،نیروگاها و کلی بارهای مصرف کنندگان عمده را حمل کند؟ 

به دنبال فردی هستید که این زنجیره را به درستی مدیریت کند؟

     با ما تماس بگیرید :         05133444878 و 05133444877 و 05133436405

تیم حرفه ای ما به شما کمک خواهند کرد.