دوشنبه ، 20 تير 1401

بازرگانی

مناقصات : شرکت کردن در کلیه مناقصات داخلی حمل مواد سوختی و تانکری با توانایی بالای ناوگان در لیتراژ و ظرفیتهای مختلف 

 

 

قرارداد حمل : پس از بررسی و مذاکره با شرکت یا سازمان درخواست کننده حمل بار (فرآوردهای نفتی چهار مواد اصلی و سایر مواد تانکری ) و

شناخت نیاز مصرف کننده اعم از  نوع بار ، مقدار لیتراژ درخواستی و چگونگی حمل بار و به توافق رسیدن طرفین ، قرار داده حمل منعقد میشود .

 

عملیات حمل : با توجه به ناوگان پر تعداد در لیتراژ و ظرفیتهای مختلف و دارا بودن جی پی اس که در طول مسیر از موقعیت بارتان باخبر هستید با خیالی آسوده و امنیتی بالا بارتان حمل میشود .